Již 19 let

 

Projekt Poznej své město je určen pro nové studenty – primány – Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích.
Na organizaci se podílí jak studenti septim (frekventanti SPP – semináře pedagogiky a psychologie), tak i třídní učitelé a další pedagogové.