Cíl projektu

Cílem projektu Poznej své město je seznámit studenty prim s principy fungování života v Neratovicích. Předáváme jim informace o práci samosprávy a infrastruktuře města, představujeme jim také historii a současnost regionu.

Po skončení třídenního projektu jsou studenti seznámeni s činností a strukturou městského úřadu, znají  telefonní čísla integrovaného záchranného systému, dokáží popsat činnost městské policie, orientují se v Neratovicích, vědí, kde je městský úřad, nemocnice a další důležitá místa. Dostanou také pokyny, jak se zachovat ve složitých situacích, do kterých se jako občané mohou ocitnout.

Studenti se pod dohledem starších spolužáků naučí vyhledávat a třídit informace. Pro ústní i počítačovou verzi zpracovávají prezentace svých témat. Nezanedbatelným přínosem je získaná zkušenost s jednáním s cizími lidmi a rozvoj komunikačních dovedností při veřejné prezentaci závěrů své práce.

Myšlenka projektu je v souladu s obsahem učiva občanské nauky v primě a cíli ŠVP GFP.

Gymnázium se snaží být aktivní a potřebnou součástí společenského a kulturního života Neratovicka. Projekt doplňuje další akce školy, prostřednictvím kterých studenti získávají povědomí o příslušnosti k regionu a dostávají informace, jak se do veřejného života mohou zapojit.