Uvítání

Milí primáni, v březnu se zapojíte do projektu Poznej své město, který má na našem gymnáziu dlouholetou tradici. Cílem je, abyste více poznali Neratovice, ve kterých studujete, seznámili se s fungováním úřadů a s historií města.

Rozdělíte se do několika skupinek, z nichž každá se nejdříve seznámí s těmi nejdůležitějšími místy ve městě a pak jedno z nich navštívíte (hasiči, policie, městský úřad…). Z obdržených informací každý tým vytvoří prezentaci, se kterou vystoupí před svými spolužáky a učiteli v divadélku Lípa v Neratovicích. Nakonec si všichni studenti prim ověří nově získané vědomosti o Neratovicích v soutěžním kvízu.replica iced watches
black magic hublot replica
how to buy a patek philippe

Celý projekt bude také zdokumentován v krátkém videu.

Cílem projektu není jen poznat své město, získat nové informace a rozšířit si znalosti o místech, která by měl každý primán znát, ale také lépe se naučit spolupracovat v týmu a užít si i trochu zábavy.

 

Máte možnost si vybrat pracovní skupinu podle toho, jaké místo by vás nejvíce zajímalo.
Přihlašovat se budete přes Bakaláře podle pokynů třídního profesora.