Průběh projektu

Přípravná fáze

Studenti pedagogického semináře se sejdou s primány a jejich třídními učiteli a stručně jim představí celý projekt.  Primáni se přes Bakaláře rozdělí do skupin, každá skupina dostane své téma a studenti prim se také dozví, kdo ze seminaristů ji povede.

Seminaristé – vedoucí skupin – mají přesné úkoly. Na první projektový den zajistí exkurzi v organizaci, kterou v souladu s tématem skupiny navštíví.

Vlastní projektové dny

1. den – Práce ve skupinách v terénu

Šestičlenné skupinky primánů sbírají pod vedením studentů semináře informace ke svému tématu. Sběr dat k daným tématům probíhá během projektového dne formou odborné exkurze nebo přednášky. Studenti prim i jejich vedoucí ze septimy se vzájemně představí, seminaristé podrobně vysvětlí průběh a cíle projektu:

  • nejen poznat město, ale také spolupracovat ve skupině s vrstevníky a se staršími studenty
  • nasbírat informace k danému tématu, pracovat s nimi, vybrat nejdůležitější, prezentovat je
  • graficky zpracovat materiál pro slovní prezentaci – nezapomenout nejdůležitější zopakovat, zpracovat mediální prezentaci
  • předat informace celé velké skupině a následně si otázkami v testu ověřit, jak se předání povedlo (primáni si nejdůležitější zapamatovali)
  • vzdělávat se netradičním způsobem, zábavnou formou, v netradičních podmínkách, bez  „učitelů“ – učíme se vzájemně

Zásadní místa Neratovic
(vedoucí skupin projdou se svými skupinami město, seznámí studenty s polohou následujících míst a zakreslí si je do mapy)


Notice: Undefined property: stdClass::$gdpr in /data/www/psm.gfp.cz/wp-content/plugins/wd-google-maps/frontend/views/GMWDViewFrontendMap.php on line 27
Městská nemocnice Dům Kněžny Emmy
Městský úřad Vlakové nádraží
Policie ČR Rodný dům Ljuby Hermanové
Městská policie Dům Jaroslava Putíka
Městská knihovna Miluji
Společenský dům + kino Hrobka Františka Palackého
Dům dětí a mládeže Kostel sv. Vojtěcha
ZUŠ Běžecký okruh u III. ZŠ Neratovice

 

2. den – Vlastní zpracovávání nasbíraného materiálu
  • tvorba prezentací ve skupinkách ve škole
  • vycházka do Lobkovic za dějinami Neratovic
  • nácvik prezentování tématu

a) grafická prezentace – práce s informacemi z exkurze i doplňujících z internetu, zvýraznit to, co je potřeba znát pro opakovací test, pracovat s barevným upoutáním, výtvarná osobitost, nápaditost vzhledem k tématu

b) mluvená prezentace – stanovit jasná a přesná kritéria mluveného projevu – technika mluveného slova, plynulost, věcnost, osobitý přístup (forma otázky – odpovědi, scénka, humor…), logická, přehledná kompozice projevu – úvod, hlavní část, závěrečné shrnutí, závěr

  • práci stihnout maximálně ve škole, nenechávat ji jednotlivcům jako domácí úkol
  • připravit pro koordinátora projektu otázky k závěrečnému opakovacímu testu
3. den – Prezentace a test

Každá skupina vypracuje multimediální výstup, který také odprezentuje svým spolužákům. Vše probíhá s důrazem na kvalitní přípravu, samostatnou práci primánů, ale s dohledem vedoucího v pozadí. Vedoucí skupiny se musí přesvědčit, zda odpovědi na otázky do opakovacího testu zazněly v prezentaci několikrát, upozornit na to, že jsou zvýrazněny na plachtě grafické prezentace. V prezentaci dát prostor k případným otázkám z řad primánů. Vhodně zvolit otázky a včas je předat k připravení testu.

Pedagogové provedou zhodnocení jednotlivých prezentací a celou prezentaci také uzavřou, koordinátor projektu akci moderuje.

Na závěr třetího dne píší primáni test (příklady testů), připravený na základě podkladů od vedoucích jednotlivých pracovních skupin.

Projekt Poznej své město se stal pravidelnou součástí školního roku na GFP, prokázal svou smysluplnost a dostál také mnoha změn, vyvíjí se. Každým rokem se snažíme akci posunout úpravami, které vychází z reflexí studentů (primánů i septimánů), kolegů či lidí, kteří nám ze svých pozic na úřadech, v kulturních či sportovních organizacích nezištně a ochotně pomáhají.